Fredagshøjskole

Sønderjylland i skyggen af Det Tyske Rige                      
Den 10. juli 1920 overskred Christian d. X den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland.
Siddende på en hvid hest gjorde han sit indtog i det genvundne Sønderjylland. Tysklands nederlag i
1. Verdenskrig gjorde det muligt at genvinde en del af det land, der gik tabt i 1864.
De første år efter genforeningen var dramatiske. Hitlers magtovertagelse i 1933 skabte frygt for, at tyskerne ville kræve Sønderjylland tilbage, hvilket i 1930’erne i dramatisk grad påvirkede dansk udenrigspolitik og var en væsentlig årsag til Samarbejdspolitikken under Tysklands besættelse af Danmark.
Med Bonn-erklæringen den 29. marts 1955 fandt Danmark og Tyskland vej til et samarbejde i grænselandet, der varetog de nationale mindretals interesser på begge sider af grænsen.
v/ Foredragsholder, forfatter & journalist Lars Ringholm

Energi i det åndelige og fysiske liv                       
i 20 år boet i et økologisk bofælleskab med mange bæredygtige tiltag. I forbindelse med ”Riddersalen” har hun opbygget byøkologisk forum som arbejder med formidling og forskning angående økologi.

Rabat for medlemmer af Kulæturklubben Fora

v/ Skuespiller / foredragsholder Jytte Abidstrøm
 

KONTAKT


Frit Oplysningsforbund Nordfyn
Rasmus Nielsensvej 64
Særslev
5471 Søndersø

Skoleleder: Vera Andersen

Telefon: 6484 1456

Mail: nordfyn@fo.dk

CVR: 15110805

Medlem af Fora
;