Samtalegrupper - FN de 17 verdensmål

Vi vil forsøge at samle små samtale grupper om de 17 verdensmål -

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York aftalen om de 17 Verdensmål. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2016. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. De forpligter alle FN’s 193 medlemslande.

2015-målene har vist, at det er muligt at opnå resultater, hvis viljen er der. FX:

Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%

Ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole

Dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag

45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel

To milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand

Millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

De nye verdensmål vil udrydde fattigdom og sult i verden, og i langt højere grad fokusere på bæredygtighed.

Hvad kan den enkelte bidrage med?

Hvad kan vi i fælleskab bidrage med?

Hvad kan vi som land gøre for at bidrage til udvikling i den rigtige retning?

Vi ønsker at skabe selvstyrende samtalegrupper, der forsøger at finde svar på nogle af disse mål og eventuelt konkretisere, hvorledes vi selv kan bidrage.

Hvis du vil være med kan du give os en melding på nordfyn@fo.dk / tel  64 84 14 56 med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse og vi vil indbyde til et orienteringsmøde og planlægning af grupperne.

Se mere på: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

KONTAKT


Frit Oplysningsforbund Nordfyn
Rasmus Nielsensvej 64
Særslev
5471 Søndersø

Skoleleder: Vera Andersen

Telefon: 6484 1456

Mail: nordfyn@fo.dk

CVR: 15110805


Medlem af Fora
;